Indicele de calitate a aerului se determină pe baza concentrațiilor noxelor CO, NO2, SO2, PM2,5 și PM10 înregistrate de senzorii instalați. Se calculează pe baza metodologiei franceze ce să la baza CAQI – Common Air Quality Index.

În prima etapă a proiectului, ICA este furnizat de valorile înregistrate pentru PM2,5 și PM10, urmând ca gazele să fie adăugate după finalizarea testelor.


Stațiile de măsurare oferă informații ce sunt utilizate în calcularea indicelui de calitate a aerului, cuprinzând poluanții principali (PM10), la care se adaugă poluanții auxiliari (PM2,5). Stațiile fac măsurători la intervale fixe, de 15 minute, iar pe baza acestor măsurători se stabilesc medii orare și se calculează Indicele de Calitate a Aerului.

Standardul de calitate CAQI este european, a fost dezvoltat in cadrul proiectului CITEAIR (2004 – 2007), proiect finantat prin programul european INTERREG IIIC Programme (program care finanteaza cooperarea interreginonala intre statele eropene). Ulterior, standardul de calitate a aerului CAQI a fost perfectionat in proiectul CITEAIR II. Mai multe informatii aici: http://citeair.rec.org/home.html.


Indicele de calitate a aerului este dat de valoarea cea mai mare a poluanților cuprinși în determinare.


Pentru a calcula Indicele de Calitatea a Aerului (ICA) se face conversia de la unitatea de măsură transmisă de senzori ppm (părți per milion) la μg/m3 (micrograme per metru cub). Tabelul de mai jos arată corelațiile între valorile poluanților și valoarea indicelui.

Mai multe detalii despre metodolgia puteți consulta aici.