Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis în calitate de reclamant, cu sprijinul asociației 2Celsius și susținut de ClientEarth, a pornit acțiunea în justiție împotriva Primăriei Generale a Municipiului București privind inabilitatea acesteia de a asigura un aer curat pentru cetățenii Capitalei.

Conform legislației în vigoare, Primăria Capitalei este responsabilă de pregătirea și adoptarea planurilor de calitate a aerului pentru regiunea capitalei. Ecopolis atacă în justiție o serie de prevederi ale Planului Integrat privind Calitatea Aerului (PICA), elaborat de Primărie în scopul combaterii poluării aerului.  

Acțiunea în justiție vizează PICA în conținutul său, și nu doar cerințe formale. O analiză profundă, efectuată de Ecopolis, a arătat că aproape toate măsurile propuse în PICA nu respectă cerințele legale de a fi cuantificabile și eficiente în soluționarea problemelor specifice. Ele sunt atât de evazive încât este imposibil de a le fi evaluat impactul. Consecutiv, conținutul Planului nu își atinge obiectivul, iar Primăria trebuie să îmbunătățească PICA pentru a îndeplini cerințele legale prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător – care transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa.

Anexele Directivei stabilesc nivelurile maxime ale anumitor poluanți. Limitele pentru PM10 și NO2 au intrat în vigoare în 2005 și 2010, respectiv, dar au fost apoi depășite în mod constant în România. În ciuda acestui fapt, Guvernul Român și autoritățile locale nu au reușit să adopte măsuri adecvate pentru protejarea sănătății cetățenilor. Depășirile se înregistrează la particule (PM10 și PM2,5) și dioxid de azot (NO2), ambele fiind dăunătoare sănătății umane.

În acest sens, Comisia Europeană a pornit o acțiune de infringement împotriva României.

Cea mai gravă poluare a aerului pe termen lung este cauzată de particulele de praf în suspensie, PM10 (particule discrete cu diametrul de 10 microni). Cele mai multe emisii de PM10 se înregistrează în regiunea Bucureștiului – una dintre cele mai poluate zone din Uniunea Europeană.

Oana Neneciu, director executiv Ecopolis, a declarat:

“Statul Român are obligația de a-și proteja cetățenii. Această obligație a fost încălcată de Primăria Generală a Bucureștiului, iar locuitorii orașului suferă consecințele provocate de calitatea proastă a aerului pe care îl respirăm. Pentru informarea corectă și independentă cu privire la nivelul de poluare a aerului din București, Ecopolis a realizat platforma www.aerlive.ro, iar pentru responsabilizarea Primăriei considerăm necesară acțiunea în instanță”.

Avocatul ClientEarth, Agniezska Warso-Buchanan, a declarat:

“Nu există derogări de la Directiva privind calitatea aerului. România, stat membru al Uniunii Europene, e obligată să mențină poluarea aerului sub limitele impuse de legea europeană. Dar Planul Integrat privind Calitatea Aerului (PICA) pentru București este inadecvat și nu duce spre nicio ameliorare. El trebuie modificat.” 

În prezent poluarea aerului este o urgență pentru sănătatea publică. Ea este responsabilă pentru peste 27.000 de decese premature în România în fiecare an și pentru probleme pulmonare și cardiace cronice care afectează în mod special copiii. Autoritățile nu reușesc să protejeze cetățenii, astfel încât Ecopolis consideră că trebuie luate măsuri judiciare pentru a asigura un mediu curat pentru cetățenii Capitalei.

ClientEarth este o organizație caritabilă de dreptul mediului, cu birouri la Londra, Bruxelles, Varșovia, Berlin și Beijing. A fost fondată în 2008 de James Thornton. Cu mulți avocați și experți în domeniul mediului înconjurător, organizația folosește legea pentru a responsabiliza guvernele și companiile în probleme legate de schimbările climatice, pierderea biodiversității și poluare.

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis este o organizație de mediu preocupată de problema poluării urbane de peste 10 ani. În 2011 organizația a lansat primul studiu independent despre efectele poluării din București asupra sănătății umane și de atunci a realizat numeroase acțiuni de advocacy pentru promovarea măsurilor pentru combaterea poluării urbane. În decembrie 2019, împreună cu Fundația ETA2U și partenerii 2Celsius, OPTAR și Observatorul Român de Sănătate a lansat platforma independentă de măsurare a calității aerului Aerlive.ro. Platforma își propune să monitorizeze poluarea din București și să informeze cetățenii cu privire la efectele acesteia.

2Celsius este o organizație înregistrată în România de advocacy și de cercetare centrată pe schimbări climatice și impactul lor în Europa Centrală și de Est. Un membru cu drepturi depline al principalelor rețele de mediu ale UE, cum ar fi Transporturi și Mediu (Transport & Environment), Biroul European de Mediu (European Environmental Bureau) și Rețeaua de Acțiune pentru Climă (Climate Action Network), 2C derulează proiecte legate de transporturile curate, conservarea biodiversității, bioenergie și politicile climatice. 2C se concentrează, de asemenea, pe litigiile strategice privind cauzele climatice și de mediu atât la Curtea Europeană de Justiție, cât și la instanțele naționale.