Poluarea atmosferică este reprezentată de prezența particulelor în suspensie și a gazele nocive din aer. Acestea au un efect major asupra sănătății umane. Ele pot fi naturale (eliberate din sol, de către plante) sau cauzate de activitățile umane, ca rezultat al arderii combustibililor fosili, cum ar fi cărbunele, petrolul, benzina sau motorina.  
Principalii poluanți sunt monoxidul de carbon (CO), dioxidul de azot ( NO2 ), ozonul (O3), particulele în suspensie (PM10, PM2.5), dioxidul de sulf (SO2), hidrocarburile și plumbul. Sursele pentru aceste substanțe sunt diferite, la fel și impactul asupra sănătății umane, ceea ce determină ca poluarea atmosferică să fie un proces greu de combătut și complex. 


Cei 10 senzori montați în cadrul proiectului aerlive.ro măsoară particule de praf în suspensie de 2,5 microni (PM2.5) și de 10 microni (PM10), monoxidul de carbon (CO), dioxidul de azot (NO2) și dioxidul de sulf (SO2). Măsurătorile sunt completate cu informații despre temperatură, umiditate și presiune atmosferică, provenite dintr-un servicu terț de furnizare a datelor meteo.


Condițiile atmosferice influențează foarte mult distribuția substanțelor chimice în atmosferă. De exemplu, umezeala și temperaturile mici determină concentrații scăzute de substanțe chimice în atmosferă, acestea fie sunt îndepărtate de vânt, fie elimitate din aer de ploaie.  Temperaturile ridicate păstrează în interiorul orașului substanțele chimice și contribuie la atingerea unor praguri critice pentru sănătatea umană. 

Măsurătorile concentrațiilor PM2.5 și PM10 prezintă o marjă de eroare de +/-10%. Măsurătorile pentru NO2, SO2 și CO momentan nu fac parte din calculul ICA. Ele vor fi incluse în calcul ICA după o perioadă de testare de 1-3 luni.